Procedure voor Toekenning van Beurzen (Medische Stichting)


Doelstelling : Beurzen worden toegekend om de bijkomende vorming van geneesheren te bevorderen. Dit kan gebeuren in een gespecialiseerde dienst in binnen- of buitenland. De beurs kan niet gebruikt worden voor de toekenning van een mandaat binnen hun eigen ziekenhuis of binnen de universiteit.
Bij de selectie van kandidaten moet rekening houden met de volgende criteria.

  1. Een specialisatiebeurs wordt aan een geneesheer toegekend, ofwel onmiddellijk na het einde van zijn (haar) medische studies of tijdens de opleiding tot geneesheer-specialist of een andere vorm van derde cyclus onderwijs, alsook bij het begin van een klinische loopbaan bij een universitair ziekenhuis.
  2. De beurs kan slechts éénmaal aan dezelfde laureaat worden toegekend.
  3. De beurs moet de begunstigde toelaten zijn (haar) opleiding of onderzoek in een gespecialiseerd binnen- of buitenlands centrum voort te zetten.
  4. De beursaanvraag wordt door de kandidaten ingediend bij de Decaan van de Faculteit.
  5. Kandidaturen worden beoordeeld door een jury samengesteld door de Faculteit. Het resultaat van de beraadslaging binnen de Faculteit wordt overgemaakt aan de Stichting met vermelding van de voorgestelde laureaat ten laatste op 15 oktober van het jaar van toekenning van de beurs De beslissing van de Faculteit dient voorzien van een motivatie van de keuze.
  6. Een bursaal verbindt zich ertoe om binnen de 12 maanden na de toekenning van de beurs een activiteitsverslag (max. 2 bladzijden) in te dienen.
  7. Indien een bursaal de specialisatie of onderzoek stopzet dient de Stichting hiervan op de hoogte worden gesteld.
  8. Het bedrag van de beurs wordt door de Raad van Bestuur bepaald. Indien een jury en Faculteit geen laureaat voorstelt of maar een gedeelte van het bedrag gebruikt, wordt de niet gebruikte som niet overgedragen.
  9. De uitreiking van de beurzen gebeurt jaarlijks tijdens een Academische Zitting die in november of december georganiseerd wordt. De beurzen worden door bankoverschrijving uitbetaald.
  10. De laureaat van een beurs gaat ermee akkoord dat het project en de daaruit voortkomende publicaties zullen vermeld worden op de website van de Stichting.
Article tiré du site : https://www.horlaitfoundations.be
Rubrique:  Modalités

mardi 28 juin 2011