Medische Stichting


Samenstelling van de Raad van Bestuur op 6 mei 2009 :
Raad van bestuur - Benoeming en ontslag
De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit de volgende bestuurders en uit ten minste drie leden :

  1. de rector van e\ke Universiteit van het land die een volledig cursus heeft indien hij een arts is ; zo
    niet, de decaan van de faculteit Geneeskunde van elkeen van deze universiteiten ; zo niet, de persoon die door · de een of de andere zal worden aangesteld als vervanger ;
  2. de voorzitter van de Académie Royale de Médecine de Belgique ; zo niet, de persoon die zal i worden aangesteld om hem te vervangen ;
  3. de voorzitter van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België ; zo niet, de persoon die zal worden aangesteld om hem te vervangen ;
  4. een afgevaardigde van een grote bank met zetel te Brussel die door de voornoemde bestuurders werd gekozen.
    De bestuurders, hierboven genoemd in de punten I tot 4, mogen bij eenparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen nieuwe bestuurders benoemen, waarvan het aantal maximum vijf bedraagt, natuurlijke personen of rechtspersonen die de natuurlijke persoon aanwijzen die ben zal vertegenwoordigen.

De bestuurders, hierboven genoemd in de punten I tot 4, worden benoemd wegens hun functie. Ze oefenen hun mandaat uit voor onbepaalde duur, maar worden ’ipso facto’ vervangen door de persoon die ben in hun functie vervangt. De overige bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf(5)jaar.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De bestuurders oefenen hun functies collegiaal uit en kunnen worden herverkozen.

Het mandaat van de bestuurders verstrijkt door overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid, plaatsing onder voorlopig bewind, afzetting of door het verstrijken van de tennijn waarvoor het bewuste mandaat werd verleend.

Een bestuurder kan worden afgezet door een beslissing van de raad van bestuur die bij algemene stemmen wordt genomen. De betrokken bestuurder neemt geen deel aan de beraadslaging.

Instelling Coördinaten Vertegenwoordiger
Académie Royale de Médecine de Belgique Palais des Académies, rue Ducale 1, 1000 BRUXELLES

secretaire.perpetuel armb.be

Georges CASIMIR
Koninklijke Akademie voor Geneeskunde van België Paleis der Academiën - Hertogstr. 1, 1000 BRUSSEL

peter.bols wvg.vlaanderen.be

Peter BOLS
Faculteit Geneeskunde Universiteit Antwerpen Universiteitsplein 1, 2610 ANTWERPEN (WILRIJK)
guy.hubens uza.be
Guy HUBENS
Fac. Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen - , Akademisch Ziekenhuis De Pintelaan 185 9000, GENT
piet.hoebeke ugent.be
Piet HOEBEKE
Faculté de Médecine de l’Université Libre de Bruxelles Campus Erasme - route de Lennik 808, Bat. J - RCH - local J1.02, 1070 BRUXELLES
nicolas.mavroudakis ulb.be
Nicolas MAVROUDAKIS
Faculteit Geneeskunde K.U.Leuven Campus Gasthuisberg O&N2 Herestraat 49 bus 400, 3000 LEUVEN
paul.herijgers uleuven.be
Paul HERIJGERS
Faculté de Médecine de l’Université de Liège Domaine du Sart Tilman - BP 35 4000, LIEGE

facmed uliege.be

Vincenzo D’ORIO
Faculté de Médecine de l’Université Catholique de Louvain avenue Mounier 50, bte 1, 1200 BRUXELLES
doyen-mede uclouvain.be
Françoise SMETS
Vrije Universiteit Brussel Wolvengracht 48/5.08, 1000 BRUSSEL

info vub.ac.be

André VAN STEIRTEGHEM
Bank horlaitfoundations hotmail.com Paul JACQUES
Vertegenwoordiger van de Artistieke Stichting horlaitfoundations hotmail.com Bernard BAY

Voorzitter : M. André Van Steirteghem
Vicevoorzitter : M. Bernard Bay

zakelijke cijfers : 0414 874938

Article tiré du site : https://www.horlaitfoundations.be
Rubrique:  Gestion

vendredi 14 octobre 2011