https://www.horlaitfoundations.be

Artistieke Stichting

De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit de volgende bestuurders en uit ten minste drie leden :

 1. de directeur van de "Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles" ; zo niet, de persoon die zal aangesteld worden om hem te vervangen ;
 2. de directeur van de "Académie des Beaux-Arts de la Ville de
  Tournai" ; zo niet, de persoon die zal aangesteld worden om hem te vervangen ;
 3. de directeur van de "Académie Royale des Beaux-Arts de la Ville de Liège" ; zo niet, de persoon die zal aangesteld worden om hem te vervangen ;
 4. de directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent Hogeschool ; zo niet, de persoon die zal aangesteld worden om hem te vervangen ;
 5. de directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Departement van de Hoegeschool Antwerpen ; zo niet, de persoon die zal aangesteld worden om hem te vervangen ;
 6. de directeur van het "Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles" ; zo niet, de persoon die zal aangesteld worden om hem te vervangen ;
 7. de directeur van de "Koninklijk Conservatorium Brussel-departement van de Erasmushogeschool Brussel" ; zo niet, de persoon die za\ aangesteld worden om hem te vervangen ;
 8. de directeur van de "Académie Royale de Langue et de Littérature françaises" ; zo niet, de persoon die zal aangesteld worden om hem te vervangen ;
 9. een afgevaardigde van een grote bank met maatschappelijke zetel Brussel die door de voornoemde bestuurders werd gekozen.

De bestuurders, hierboven genoemd in de punten 1 tot 9, mogen bij eenparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemm en, nieuwe bestuurders benoemen, natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan het aantal maximum vijfbedraagt en die de natuurlijke persoon zullen aanwijzen die hen zal vertegenwoordigen.

De bestuurders, hierboven genoemd in de punten 1 tot 9, worden benoemd wegens hun functie. Ze oefenen hun mandaat uit voor onbepaalde duur, maar worden ’ipso facto’ vervangen door de persoon die hen in hun functie vervangt. De overige bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf(S) jaar.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De bestuurders oefenen hun functies collegiaal uit en kunnen worden herverkozen.

Het mandaat van de bestuurders verstrijkt door overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid, plaatsing onder voorlopig bewind, afzetting of door het verstrijken van de tennijn waarvoor het bewuste mandaat werd verleend.
Een bestuurder kan worden afgezet door een beslissing van de raad van bestuur genomen met algemene stemmen. De betrokken bestuurder zal niet deelnemen aan de beraadslaging.

InstellingCoördinaten Vertegenwoordiger
Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles - Ecole supérieure des Arts rue du Midi 144, 1000 BRUXELLES

d.dehemptinne arba-esa.be

Daphné DE HEMPTINNE
Académie des Beaux-Arts de la ville de Tournai, Ecole Supérieure des Arts Rue de l’Hôpital 14, 7500 TOURNAI

info actournai.be

Bernard BAY
Académie Royale des Beaux-Arts de Liège Rue des Anglais 21, 4000 LIEGE

arba.liege sup.cfwb.be

André DELALLEAU
Académie Royale de Langue et de Littérature françaises Rue Ducale 1, 1000 BRUXELLES

alf cfwb.be

Yves NAMUR
Conservatoire Royal de Bruxelles Rue de la Régence 30, 1000 BRUXELLES

direction CONSERVATOIRE.BE

Frédéric DE ROOS
KASK Koninklike Conservatorium, Hoge School Gent J. Kluyskensstraat 6 9000 GENT
filip.rathe hogent.be
Filip RATHE
Koninklijk Muziekconservatorium, Departement van de Erasmushogeschool Brussel Regentschapsstraat 30, 1000 BRUSSEL

jan.dhaene ehb.be

Jan D’HAENE
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten School of Arts - Artesis Plantijn (AP) Hogeschool Antwerpen Mutsaertstraat 31, 2000 ANTWERPEN

joan.pas ap.be

Johan PAS
Banque horlaitfoundations hotmail.com Paul JACQUES
Représentant de la Fondation Médicale horlaitfoundations hotmail.com André VAN STEIRTEGHEM

Voorzitter : M. Bernard Bay
Vicevoorzittert : M. André Van Steirteghem

zakelijke cijfers : BCE 0415 134660