https://www.horlaitfoundations.be

HINDRYCKX Pieter

Darmziekten

UGENT

Onderzoek in Amsterdam en Canada in het gebied van de inflammatoire darmziekten